Volg ons via:

Waarom een verzuimregiesysteem?

Gratis advies over de Verzuimsoftware die het beste bij u past

Waarom een Verzuimregiesysteem

Een professioneel, goed geïntegreerd en geïmplementeerd verzuimregiesysteem heeft een enorme toegevoegde waarde. Het zorgt er voor dat u daadwerkelijk de regie kunt nemen, geen onnodige fouten maakt en u verbindt met bijvoorbeeld UWV en verzekeraar. Vergaande procesautomatisering, effectieve koppelingen en toegespitste autorisaties zorgen een lage gebruikersdrempel en een groot gebruikersgemak. Bovendien wordt de administratieve last enorm verlaagd.

Utopie of Realiteit

Is bovenstaande stelling utopie of realiteit? En als het al realiteit is; voor wie is dit dan weggelegd en hoeveel kinderziektes zijn overwonnen voordat deze droom werkelijkheid werd? Wij beginnen dit artikel welbewust met drie uitgangspunten: professionaliteit van het verzuimsysteem, integratie met andere relevante systemen en partijen en een degelijke implementatie. Toegevoegd kan worden dat u met reële verwachtingen het proces in moet gaan. U kunt nu eenmaal niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en u dient er rekening mee te houden dat een professioneel verzuimregiesysteem impact heeft op de gehele organisatie.

VerzuimSystemen.nl ondersteunt werkgevers en dienstverleners in de zoektocht naar hun Utopia. Wat hoe ziet dat er voor u eigenlijk uit? Wat past bij uw wensen, uw eisen, uw ambitie en bij uw portemonnee?

Potentiële toegevoegde waarden

In de moderne klantgerichte wereld van vandaag geldt uiteraard het adagium ‘u vraagt, wij draaien’. Maar waar mag u zoals op rekenen? Met andere woorden, wat behoort tot de standaard en wat is toch echt maatwerk? Waarvoor moet u echt de tijd nemen en krijgt u uiteindelijke gewoon de rekening gepresenteerd?

Standaard zijn een juridisch sluitend privacy-proof dossier (Wet verbetering Poortwachter, UWV documenten, et cetera), uw eigen organisatie-structuur en verzuimprotocol met een druk op de knop, autorisaties zoals u dat wenst, managementrapportages op alle niveaus, verzuimkosten helder in beeld, een goed gescheiden medisch dossier, de FML, en de mogelijkheid om uw werknemersbestand eenvoudig te importeren, koppelen of uploaden. Ook de meest gebruikte professionele richtlijnen zijn heden ten dage bij vrijwel alle aanbieders in de basisversie opgenomen. Denkt u hierbij aan de STECR of NVAB-richtlijnen en leidraden voor lage rugklachten, psychische klachten en arbeidsconflicten.

Standaard Maatwerk is eigenlijk altijd de realisatie van specifieke koppelingen met bijvoorbeeld uw personeelsinformatiesysteem en uw salarispakket. En dat is ook niet vreemd, want iedereen heeft andere wensen en alle bestaande systemen hebben hun eigen specificaties.

Het echte maatwerk kan natuurlijk zo ver gaan als u zelf wenst. We zien tegenwoordig heel vaak koppelingen met UWV en private verzekeraars, steeds vaker een relatie met preventieve tools en een login voor de werknemer.

Stokpaardjes

Alle aanbieders hebben natuurlijk hun eigen stokpaardjes en daar zijn wij blij mee. Want hiermee laten zij zien waar zij trots op zijn, wat hun visie is en waar zij heen willen. Mooie voorbeelden zijn te vinden in en geautomatiseerd polisbeheer, een actieve ontdubbel-module van interventiekosten, integratie met de WorkAbilityIndex, de meest fantastische managamentinformatie en jawel, een heuse verzuimapp.

Geld verdienen met een goede No-Risk-module?

Steeds vaker, maar nog lang niet altijd, hebben de aanbieders het goed voor elkaar: een geavanceerde procesgang voor No-Risk Ziektewet, ophoging WAO of WIA en Regres.
Dit werkt natuurlijk alleen maar als u zelf uw administratie van medewerkers met een specifieke status met de bijbehorende data op orde heeft. Wij raden u aan hier zeker naar te kijken, want niet weten = niet melden = niets terugkrijgen.

Re-integratie

Of u nu wel of niet zelf het risico voor de WGA draagt, u krijgt 10 jaar lang de rekening gepresenteerd. We praten per dossier al snel over meer dan € 100.000, dus controle op de UWV-premiedifferentiatie of de UWV-declaraties is geen overbodige luxe. En de regie over de verdienmogelijkheden en de daadwerkelijke re-integratie is sowieso een must. Meer en meer tools faciliteren deze processen.

Verzuimadministratie … vanaf morgen een minder tijdrovende klus?

In de praktijk zijn alle betrokken professionals en leidinggevenden vaak erg veel tijd kwijt met het bijhouden van de administratie. Onnodig wat ons betreft. Met een goed geïntegreerd verzuimsysteem kan heel wat werk bespaard worden. Want een modern systeem heeft de slag van een effectieve registratie naar regie al lang gemaakt. Eenmalige invoer, het geautomatiseerd invullen van reeds bekende data, alle betrokkenen werken in één systeem, automatische meldingen naar bijvoorbeeld UWV en Verzekeraars, het kan allemaal. Kan iedereen zich gelukkig weer snel bezig houden met waar hij voor is opgeleid. Graag helpen wij u dit te bereiken.

    No Twitter Messages.