Volg ons via:

Verzuimapplicatie

Gratis advies over de Verzuimsoftware die het beste bij u past

Raet Verzuimmanager

Grip op ziekteverzuim

verzuimsysteem selectieRaet Verzuim Manager van Raet Online is een verzuimapplicatie voor verzuimmanagement en verzuimregistratie, waarmee u op alle niveaus in uw organisatie het verzuimbeleid kunt ondersteunen ; operationeel, tactisch en strategisch.

Inzicht in verzuimdata

Tevreden, gezonde medewerkers zijn de drijvende kracht achter uw organisatie. Wanneer iemand ziek wordt kan dit grote impact hebben. De ondersteuning op het gebied van verzuim in Youforce biedt u meer inzicht in ziekteverzuim en ondersteunt uw verzuim administratie.

De Arbowet legt u veel verplichtingen op om verzuim tegen te gaan. Raet Verzuim manager geeft u overzicht van verzuimpercentages, gemiddelde ziektefrequentie, verzuimkenmerken en verzuimduur van medewerkers.

Verzuimreductie: Bevorderen terugkeer

Managers zijn belangrijk bij het reduceren van verzuim. Onze verzuimsoftware geeft managers inzicht in het verzuim en geeft meldingen bij opvallende verzuimpatronen. Door snelle signalering kunnen managers uw medewerkers beter begeleiden en een spoedige terugkeer bevorderen.

Verzuimregistratie

Door de koppeling met het basis HRM-systeem worden persoonsgegevens gelinkt aan historische en lopende verzuimgegevens in verzuimdossiers. Gegevens rondom zwangerschapsverlof, verzuimfrequentie, WIA-status, deelherstel en werkzaamheden op therapeutische basis worden automatisch per werknemer geregistreerd. UWV-formulieren zijn geïntegreerd in Youforce en worden grotendeels automatisch ingevuld.

Centrale verzuimdossiers

Centrale dossieropbouw is een basisvoorwaarde voor de aanpak van verzuim. Alle partijen hebben rechtstreeks toegang tot de vVerzuimdossiers. Een bedrijfsartsen heeft binnen Verzuimmanager toegang tot uitgebreide verzuimdossiers die alleen voor henzelf toegankelijk zijn. Documenten en rapportages worden aan elkaar gekoppeld en toegevoegd aan verzuimdossiers. Zo onstaat een volledig re-integratiedossier per medewerker, voorzien van standaardformulieren van het UWV.

Weten of het verzuimsysteem Raet Verzuimmanager bij uw organisatie past? Kies het best passende verzuimsysteem met onze handige selectietool. >>>START SELECTIE VERZUIMSYSTEEM →

    No Twitter Messages.