Volg ons via:

Verzuimapplicatie, verzuimregistratiesysteem en add-ons

Alle aanbieders VerzuimSoftware

Op dit moment zijn er zo’n 20 professionele Verzuimapplicaties en Add-ons voor verzuimregiesystemen op de markt. Elk verzuimsysteem heeft zijn specifieke kenmerken waardoor er niet één beste systeem is aan te wijzen. Wij hebben een actueel overzicht voor u samengesteld. Een mooi begin van uw oriëntatie op het aanbod van leveranciers van verzuimsoftware.

U kunt ook gelijk beginnen met het selecteren van het best passende verzuimsysteem met onze handige selectietool. START SELECTIE VERZUIMSOFTWARE

VerzuimSoftware leveranciers

 • preventie- en verzuimmanagement processen volgen in een centraal platform

  Dotweb Verzuimdossier

  Dotweb Verzuim dossier is ontwikkeld voor organisaties die preventie- en verzuimmanagement processen willen volgen in een centraal platform waarin alle betrokken professionals procesgestuurd en dossiermatig samenwerken. Het platform bestaat uit procesmodellen waarbinnen dossiertypen worden ingericht zoals preventiedossiers, reïntegratiedossiers, verzuimdossiers, medische dossiers en vaccinatiedossiers.

  Lees verder  

 • volledige integratie wet verbering poortwachter

  VerzuimSignaal

  VerzuimSignaal is een verzuimvolgsysteem met volledige integratie van de Wet Verbetering Poortwachter. VerzuimSignaal is ontwikkeld en vormgegeven door experts met een jarenlange ervaring in de arbo- en verzuimmarkt

  Lees verder  

 • Logo Humannet1

  VCD Humannet

  Als specialist van hoogwaardige verzuimsoftware, is VCD Humannet marktleider op het gebied van webbased verzuimapplicaties. Via onze applicaties worden preventie, verzuim, herstel en re-integratie van honderdduizenden werknemers accuraat gevolgd. Onze klanten hebben hiermee op elk gewenst moment en vanaf elke locatie inzicht in , toezicht op en overzicht over hun verzuimproces.

  Lees verder  

 • integrale oplossing vitaliteit- en verzuimmanagement-VerzuimXpert

  VerzuimXpert

  VerzuimXpert is een internetdienst (Software-as-a-Service) voor werkgevers, dienstverleners en verzekeraars. Met VerzuimXpert kunt u eenvoudig voldoen aan de wet- en regelgeving. De functionaliteiten van VerzuimXpert samengevat: Signalering, bewaking en uitvoering van de verplichtingen en rechten vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en aanverwante wet- en regelgeving.

  Lees verder  

 • verzuimsysteem selectie

  Raet Verzuimmanager

  Raet Verzuim Manager is een module binnen Raet Online voor verzuimmanagement en verzuimregistratie, waarmee u uw verzuimbeleid op alle niveaus in uw organisatie kunt ondersteunen.

  Lees verder  

 • track verzuim specialist arbo verzuim en re-integratie software

  Track Innovations

  Track Verzuim is de module van Track Portal waarmee verzuimdossiers worden beheerd. Track Innovations is specialist op het gebied van arbo, verzuim software en reïntegratie software. Onze klanten vindt u in de Zorg, Onderwijs, Facilitaire-, Arbo-, Reïntegratie- en verzuimdienstverlening.

  Lees verder  

 • verzuim en re-integratie software

  Innovict verzuim en re-integratieapplicatie

  Innovict staat voor "Innoverende ICT". Onze applicaties zijn ontwikkeld door ondernemers en praktijkmensen uit het verzuim en re-integratie vak. Dagelijks voorkomende situaties zijn vertaald naar softwaretoepassingen. Dat maakt de toepassingen vrijwel altijd bruikbaar en breed inzetbaar, met tegelijk zeer specifieke en specialistische functionaliteiten

  Lees verder  

 • preact verzuim care software solutions

  PreAct Verzuim

  Met het verzuimsysteem PreAct kijkt u naar de oorzaken van verzuim, om deze op een adequate wijze te identificeren en zo aan de slag te kunnen met het terugdingen van verzuim. PreAct helpt daarbij de functionarissen in de processen van verzuim(preventie), verlof en re-integratie.

  Lees verder  

 • effectieve verzuimbeheersing en digitaal verzuimproces

  RheiGroup

  VMplus digitaliseert het verzuimproces, wat er voor zorgt, dat de verzuimprocedures uniform worden nageleefd. VMplus vraagt om betrokkenheid alleen wanneer dat nodig is, waardoor de informatie maar 1 keer wordt ingevoerd en samengevoegd tot 1 dossier. Repeterende administratieve handelingen zijn hierdoor voorbij. Hierdoor daalt het foutenpercentage, worden zaken effectief opgepakt en daalt de papierstroom aanzienlijk

  Lees verder  

 • grip op verzuim

  PeopleOnline Verzuimsoftware

  Bent u op zoek naar een verzuimsysteem dat aansluit op uw bedrijfsvoering en helpt uw verzuim verder terug te dringen? Met PeopleOnline heeft u de volledige controle over uw verzuimproces, wordt u bij de re-integratie op elk gewenst moment ondersteund door de online Coach en heeft u toegang tot een cockpit met verzuimcijfers waarop u kunt sturen.

  Lees verder  

 • ondersteuning beheer en bewaking van het verzuim- en reïntegratietraject

  Dynamics Dossier

  Dynamics Dossier is een op Microsoft Dynamics NAV gebaseerde ERP-dossieroplossing voor de ondersteuning, beheer en bewaking van het totale verzuim- en reïntegratietraject. Een flexibel, veelzijdig en zeer goed beveiligd systeem om snel afspraken en gegevens in vast te leggen en uw professionals te begeleiden. Integratie met uw inkoop-, verkoop- of financiële administratie behoort standaard tot de mogelijkheden van Dynamics Dossier.

  Lees verder  

 • verzuimsoftware kiezen

  Companion

  Wilt u regie nemen bij de begeleiding van arbeidsongeschikte medewerker? Bent u als arbodienst op zoek naar verzuimapplicatie om uw klanten optimaal te ondersteunen? Of wilt u als verzekeraar of volmachthouder een verzuimsysteem waarmee u grip heeft op de verzuimkosten en schadelast. Maak kennis met Companion, dé oplossing voor een effectieve verzuimbegeleiding en administratieve lastenverlichting.

  Lees verder  

 • adapt verzuimsoftware selectie

  Fiqas Adapt Arbeid en Gezondheid

  Adapt Arbeid & Gezondheid is speciaal voor de arbowereld gemaakt. Adapt is een compleet pakket aan arbomodules voor de interne en externe arbomanager, zelfstandige arbo-artsen of bedrijfsartsen, casemanagers, leidinggevenden en andere arboprofessionals.

  Lees verder  

 • verzuimsoftware kiezen offerte

  Arbogo Verdernet

  Verdernet van Arbogo is verzuimsoftware waarmee u ondersteuning krijgt om verzuim te minimaliseren. Het verzuimsysteem is gericht op mogelijkheden voor de verzuimende medewerker.

  Lees verder  

 • verzuim reintegratieapplicatie kiezen

  BMD Science

  Het verzuimsysteem e-Sci van BMD Science biedt online software voor verzuimmanagement, re-integratie en het automatiseren van hr-processen.

  Lees verder  

 • verzuimapplicatie vergelijking

  IT & Care e-care med-care

  e-care is een online verzuimsysteem speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden binnen organisaties. De verzuimsoftware is 24 uur per dag toegankelijk en maakt Verzuimregistratie, Verzuim- en hersteldregistratie eenvoudig.

  Lees verder  

 • Verzuimsysteem selectie

  Absentiemanager

  Absentiemanager is een verzuimapplicatie, speciaal voor het voeren van ‘eigen regie’ model én geschikt voor samenwerking met arbodienstverleners. Een verzuimregistratiesysteem met oplossingen voor reductie van uw ziekteverzuim. U beheert het verzuim van uw medewerkers en kunt hun werkvermogen monitoren en verbeteren.

  Lees verder  

 • verzuimapplicatie selectie

  VerzuimApplicatie

  Bent u als werkgever op zoek naar een aanpak die het verzuim verlaagt binnen uw organisatie? Zoekt u een verzuimsysteem waarbij u zelf de controle heeft? Met VerzuimApplicatie voert u de regie én kunt u uitvoeringstaken delegeren. U behoudt het overzicht op re-integratie en alle activiteiten die het herstel van uw zieke werknemer bevorderen. En u heeft 24uur per dag de beschikking over alle informatie over uw verzuimdossiers.

  Lees verder  

 • modern online ziekteverzuim beheersen

  Compucase Verzuimsoftware

  CompuCase Verzuimsoftware is het modernste online ziekteverzuimsysteem op de markt. Ontwikkeld vanuit de arbopraktijk kenmerkt het pakket zich door de enorme flexibiliteit waardoor maatwerk dienstverlening en protocollen voor uw klanten nu mogelijk is. Het pakket kent een groot aantal rapportages waaronder statistieken waarbij ook de kosten van het verzuim inzichtelijk wordt gemaakt.

  Lees verder  

VerzuimSysteem Add-ons

 • online tool voor snelle aanpak verzuim triage expert

  TriageExpert

  TriageExpert voegt met kennis, ervaring en software waarde toe. Re-integratie wordt meer gestandaardiseerd, eenvoudiger, beter, sneller en goedkoper. De applicaties van TriageExpert zijn online, intelligente beslisbomen. De gebruiker, leidinggevende, casemanager, werknemer of bedrijfsarts, vult de beslisboom in en wordt geholpen in de inventarisatie en de beste vervolgactie. De beslisbomen analyseren op de achtergrond de ingegeven informatie en geven daar vervolgens een waarde of risico aan.

  Lees verder  

 

  No Twitter Messages.