Bel ons: 06-371-986-45

Transparantie

“There ain’t no such thing as a free lunch” (bron: The Moon Is a Harsh Mistress)

Een gratis advies is mooi, maar Verzuimsystemen zal toch wel ergens geld aan verdienen?

Ja, dat is zo. Verzuimsystemen verdient op een aantal manieren geld aan een advies.

  1. Wij steken veel tijd in het in kaart brengen van alle verzuimsystemen. Met behulp van ons jaarlijks onderzoek onder alle verzuimsystemen in Nederland, een vragenlijst met ruim 140 vragen en uitgebreide gesprekken met de dienstverleners, krijgen wij een objectief en vergelijkbaar beeld van de diensten die door verzuimsystemen worden aangeboden. Daarnaast onderhouden wij deze website en schrijven wij geregeld artikelen in het domein van verzuim. De verzuimsystemen betalen Verzuimsystemen een abonnementsvergoeding om opgenomen te worden op onze website. De kosten voor een abonnement zijn voor elke aanbieder even hoog.
  2. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, gaan wij uw eisen en wensen matchen met de gegevens die wij verzameld hebben over het aanbod van de verzuimsystemen. Op basis van die match worden maximaal drie aanbieders geselecteerd die het best voldoen aan uw eisen en wensen. Deze aanbieders wordt gevraagd een RFP (Request for Proposal) of offerte op te stellen. Deze drie aanbieders betalen een leadfee om het aanbod te mogen doen. De fee is voor elke aanbieder even hoog.
  3. Als de klant daadwerkelijk een contract met een van de door ons geadviseerde verzuimsystemen afsluit, dan vragen wij van die aanbieder een bescheiden eenmalige businessfee voor het ontvangen van de opdracht. De hoogte van de fee is voor elke aanbieder even hoog. Zo waarborgen we onze onafhankelijkheid.
  4. Verzuimsystemen is de enige onafhankelijke verzuimsysteem vergelijkingssite. We maken geen onderdeel uit van een aanbieder van verzuimsystemen, noch hebben wij enig belang in een of meerdere verzuimsystemen. We hebben bovendien met alle aanbieders gelijke afspraken.
  5. Bent u tevreden over onze dienstverlening dat kunt u besluiten ons een 'appreciation fee' toe te kennen. U geeft aan wat u ons advies en inspanningen waard vindt en ontvangt hiervoor van ons een factuur. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u geen keuze heeft gemaakt uit een van onze aanbieders, maar u dankzij onze inspanningen wel een goede afweging heeft kunnen maken.
  6. Wij doen alleen zaken met verzuimsystemen waar u tevreden over bent. Dit doen wij door periodiek de tevredenheid van onze klanten te meten bij de verzuimsystemen die wij hebben geadviseerd. Zijn er teveel klanten ontevreden en treedt er geen verbetering op? Dan zullen wij dit verzuimsysteem niet langer adviseren.

Verzuimsystemen krijgt gemiddeld een score van4.67 over een totaal van 6 beoordelingen

Vragen verzuimsoftware?

Heeft u een vraag over verzuimsoftware? Stel hem gerust. Wij beantwoorden elke vraag. Stuur ons een bericht en we nemen contact met u op. Bellen mag natuurlijk ook.